УЧИЛИЩЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

УЧИЛИЩЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА
"ИЗГРЕВ" - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

четвъртък, 8 май 2014 г.

ВЕЛИКДЕН... И ДРУГИ ДЕТСКИ НЕЩА
ПРОЛЕТ В ГРАДИНАТА И ГОРАТА
ПОНЕДЕЛНИК - ДЕН ЗА ЧИСТЕНЕ И ПРАНЕСЕМИНАР ПО СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА В ПЛОВДИВ


ДА НАПРАВИМ СВЕЩИ. ТАЙНИТЕ НА ОГЪНЯ